Sayı 5 / Dil

Türkçe bugün çeşitli şive ve lehçeleriyle yaklaşık 200 milyon kişinin konuştuğu bir dildir. Ancak Türkçe söz konusu olduğunda yazı dili olarak tek bir kavramdan söz edemiyoruz.

prof dr hayati develi ile dil üzerine

"dil düşüncenin yatağı gibidir"

Kadızâdelilerle (fakihler) Sivâsîlerin (sofular) kavgası gibi birçok kavga var tarihimizde. Hatiplerle vaizlerin kavgası da bunlardan biri ve yeni başlamadı.

Erol Güngör, milliyetçi-muhafazakâr çizgideki pek çok aydın gibi, harf inkılâbına karşı, içine sindiremese de açıktan tenkitçi bir tutum takınmamıştır.

Teknesinin ebrûcuyla konuştuğu gibi yaptığı ebrû da konuşur. Marifet, tekneyle aynı dili konuşarak ne söylediğini anlayabilmektedir.

Sanatın doğuşuna zemin hazırlayan güzellik arayışı ruhtaki güzelliğin ortaya çıkışıdır aslında. Mağara duvarlarından papirüslere, Roma sütunlarından Anadolu kilimlerine, İnka düğümlerinden Mısır piramitlerine hep hikâyesini daha güzel anlatma peşinde koşmuştur insan. Çünkü hamurunda ve ruhunda güzellik vardır…

İngiliz siyaset adamı William Ewart Gladstone’un (1809-1898) muhalefet sıralarındaki mesaisi dışında vaktinin çok önemli bir kısmını dolduran Homeros okumaları, 19. yüzyılın, sonuçları ve etkileri evrim ve ırk meselesi gibi dönemin en ateşli tartışmalarıyla iç içe geçen sorusunu doğurdu: Sarı ile yeşili birbirinden dil mi ayırıyor, göz mü?

Siyasal iletişimin üniversitelerde bir disiplin olarak gelişmesine ön ayak olan araştırmacı ve uygulamacılar hiç şüphesiz ABD’den çıkmıştır. Daha 20. yüzyılın ilk çeyreğinde başlayan kamuoyu, kamuoyu oluşumu, siyasal davranışlar ve daha spesifik olarak oy verme davranışı üzerine yapılan araştırmalar bu alanda yapılacak çalışmaların teorik zeminini oluşturmuştur.

Dil ekolojisi kavramının her yönüyle açıklanabilmesi için, dünya dillerinin aralarındaki karşılıklı ilişki, dillerin konuşucuları ile olan ilişkisi ve dillerin onları kuşatan toplumsal yapılar ve içinde yer aldıkları çevre ile olan ilişkisinin irdelenmesi gerekmektedir.

Türk dilinin ve edebiyatının çeşitli ürünlerinin hemen hemen ilk örneklerinin verildiği Eski Uygur Türkçesi döneminde, Eski Uygurların yüksek bir felsefî düşünceye sahip olduklarını gösteren eserler de kaleme alınmıştır. Özellikle Budizm inanışından dolayı pek çok eser Türkçeye tercüme edilmiştir.

İster anadilimiz olsun ister yabancı bir dil olsun, dil öğrenmek hayat boyu devam eden ve birçok alt beceriyi ihtiva eden uzun bir süreç.

İnsan, diğer tüm canlılar gibi kendi cinsi ile iletişim kurmaya ihtiyaç duyan bir varlık. Peki, bunu sağlamanın birçok farklı yolunu geliştirmiş olan insan için, giyinmek de bir iletişim yolu olabilir mi?

Ülkemiz 15 Temmuz’da büyük bir badireden küçük sayılabilecek bir bedelle kurtuldu. Bu darbe girişiminin önceki askerî darbelerden farkı, dinî temelli sivil bir yapının asker uzantıları tarafından gerçekleştirilmiş olmasıydı.Toplam: 17 |  Gösterilen: 1 - 17 1