Mustafa ŞAHİN

İki ismin ortak çabası devleti zamansal ilişkilerin nedensel ilişki olduğu zannıyla açıklayan kuramlara, kavrayışlara ve izahlara karşı çıkarak kendi özgül ve çok katmanlı kuramlarını ortaya koymaktır. Modern Devlet olgusu kanaatimizce ancak Tilly ve Bourdieu birlikte anlaşıldığında kavranılmaya müsait hale gelmektedir.

Durmuş Hocaoğlu, Üniversite meselesini ilköğretim düzeyinden ele almakta, üniversitenin maddi ve manevi boyutlarını birlikte işlemekte, üniversitenin problemlerinin kaynaklarını ortaya koymakta ve Türkiye’nin gelişebilmesinin yolunun eğitimin külliyen yeniden yapılandırılmasıyla mümkün olacağını savunmaktadır.

Jeoekonominin vurguladığı husus, devletlerin oluştuğu günden bu yana uluslararası siyasette önemli bir yeri olan ekonomik araçların dış politikada kullanımının; günümüzde askeri araçların kullanımı ve kullanım tehdidi stratejilerinden daha makul ve rasyonel bir politika biçimine dönüştüğüdür.

“emperyalizm, hegemonya, imparatorluk: tarihsel dünya düzenleri ve ırak’ın işgali” kitabının incelenmesiToplam: 4 |  Gösterilen: 1 - 4 1