Düşünce Dergisi

Hocam merhaba. Düşünce Dergisi’nin bu sayısında kent ve kentliliği konu ediyoruz. Sizce bir şehre dokusunu veren evlerin genel nitelikleri nelerdir? Geleneksel Türk Evi’nin temel özellikleri nelerdir?

“Mesleki tecrübelerinizden ve bilgi birikiminizden hareketle ideal kent tasavvurunuz hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız?”

Kent kaybolmadan önce değerlerini anlamalıydık. Kentler genellikle medeniyetlerin oluştuğu, uygulandığı merkezlerdir. Medeniyetler kentlerde oluşur.

Saadettin Ökten, İslam kültür ve medeniyetinden hareketle şehir tasavvurunu özgün bir şekilde ortaya koyan mütefekkirlerden. Onun, fiziksel bir hal olan şehirle, toplumun inanç ve düşüncelerini cem eden anlayışı önemli bir noktaya işaret eder.

prof dr şaban teoman duralı ile röportaj

Dil bir şeref meselesidir. Bir milletin en şeref duyacağı olay dilidir. Dili gitti mi bitti, millet olmak vasfını kaybeder.

Klasik üniversite yapılanmalarının hepsinin bir felsefesi ve bu felsefe üzerine kurguladıkları bir sistemleri bulunuyor. Bugün bir Alman Üniversitesi, bir Fransız veya İngiliz Üniversitesi’nden ve ekollerinden bahsedebiliyoruz. Bu da bizi “‘Bir Türk Üniversitesi’ var mıdır?” şeklinde bir soruya yöneltiyor.

dr kerem kınık ile göç üzerine

"insani diplomasi önemini yeni idrak ettiğimiz bir kavram"

prof dr şaban teoman duralı ile röportaj türklük tarihi devlet

Ülkü-devlet üstün bir amacı olan devlettir. Bizim devlet geleneğimizde bu üstün devlet anlayışı İslâmî nizamdır. Bu İslâmî nizamın omurgası da adalettir.

prof dr kemal karpat ile göç üzerine

"osmanlı'dan günümüze göçler"

prof dr ihsan fazlıoğlu ile röportaj

“Sahîh bir dünya tasavvuru için, asgarî şart, dakîk bir dildir!”

prof dr yücel oğurlu ile röportaj

“dünün, bugün ve geleceğin meselesi: türkçenin devleşme veya yok olma kavgası”

mustafa özel İle röportaj

Para bir dildir. Dil nasıl fikri mübadeleyi mümkün kılıyorsa, para da ticari mübadeleyi mümkün kılan (yahut kolaylaştıran) bir aracıdır. Her ikisinin de ortaya çıkışı hâlâ birer muammadır. Fakat ikisi de neticede konvansiyonel, maddi ve semboliktir.

prof dr mustafa fayda ile hicret üzerine

"medine-i münevvere'ye hicret medeni hayatın öngörüsüdür"

mehmet niyazi özdemir den devlet notları

Milletler, felsefelerini hayattan alırlar; dinleri, soyları, sosyal içgüdüleri, tarihi gelişmeleri, kültür düzeyleri, ekonomik durumları felsefelerinde önemli rol oynar.

ahmet tabakoğlu ile röportaj

Başta söyleyeyim, parayla olan imtihanımızı kaybettik. Gerekçe, zengin olursak itibarımız artar. Oysa zenginliğin sorumluluk isteyen bir şey olduğunu unutup paraya esir olduk.

Savaş, şiddet, baskı gibi nedenlerle evlerini, yurtlarını terk eden mülteci kadınların çektiği sıkıntılara dair pek çok hikâye duyuyoruz. Sadece ülkelerinden ayrılmadan önce değil aynı zamanda göç esnasında ve göçten sonra yaşadıkları zorlukları anlatan bu hikâyelerde hep göçün olumsuz etkilerine maruz kalan kadınları görüyoruz.

prof dr hayati develi ile dil üzerine

"dil düşüncenin yatağı gibidir"

ismail kara ile röportaj pratik ahl k üzerine

"Ahlâk meselesinde Nurettin Topçu istisnai bir yerde duruyor."

İktidarı herkes hayal eder, arzu eder. Bunda bir belirsizlik yok. Öte yandan iş, “istemeye” yani “irade etmeye” geldiğinde bu kadar emin olamıyoruz. Çünkü devlet ya da talih kuşu, her isteyene değil; istediğine konar. Zaten her isteyenin iktidar sahibi olamayacağı gerçeğini, gücün doğası ya da doğa yasası olarak güç bize söyler.

Kötülük ve şiddet insanlık tarihinde hep olagelmiştir; fakat bu yüzyıl, Arendt’in ifadesiyle söylersek, kötülüğün sıradanlaştığı bir yüzyıl. Şaşa kalmıyorsunuz, hayret etmiyorsunuz ve rutinin içine dâhil ediyorsunuz. Kötülük ve şiddet o kadar “normalleşti” ki savaşlardaki bombardımanlar, soykırımdaki kareler (tecavüz, insanı parçalama, kurşun yağmuruna tutma vb), cinayetler tıpkı bir ekranda ve bizim “güvenli alanımızın” dışında, uzağımızda ve bize hiç dokunmayacakmış gibi izliyoruz.Toplam: 33 |  Gösterilen: 1 - 20 1 2 >>>