Mehmet Akif OKUR

100. yılını geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecindeki diplomatik faaliyetler ve yasal düzenlemeler, yeni rejime âit devlet kimliğinin başlangıçta Türkistanlı köklerini hatırlayan ve olumlayan bir “Dünya” ufkuyla temellendirilmek istendiğini ortaya koymaktadır..

takdim yerine cumhuriyeti düşünmek yeni yüzyılın eşiğinde kökler ve gelecek

Türk tarihinin ilk Cumhuriyet asrını geride bıraktık. İnsanlığın şimdiye dek gördüğü en büyük alt-üst oluşlar zinciriyle eş zamanlı koşulan bu uzun yol üzerine düşünmek, yeni yüzyılın tokmağını da anlamlı bir merhabayla çevirmek demek.

Şiddet, en küçükten en büyüğe, hangi sosyal sistemi tahlil etmeye girişirseniz girişin, yüz yüze geleceğiniz temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu cesamette bir varlık alanının parçası olabilmek ise, ancak farklı tipolojilere konu edinilebilecek bir iç çeşitliliğe sahip olabilmekle mümkün.

istanbul-bosna hattında islam ın uyanışı tartışması

Erol Güngör ve Aliya İzzetbegoviç üzerine mukayeseli bir değerlendirme

Erol Güngör Hoca, İslâmın Bugünkü Meseleleri’nde karşımıza İslam dünyası ile ilgili bir imaj koyuyor. Bu imajdan hareketle bir kısım beklentileri orta yere koyuyor. İslam dünyasının manzara-ı umumiyesi budur, temel meseleleri bunlardır. Bu meseleleri geleceğe doğru şu şu istikamette taşıyabilecek dinamikler de şunlardır. Aydın kadroların arasındaki farklılaşmadan, mücadeleden temel zihniyet meselelerine kadar pek çok hususu dile getiriyor.Toplam: 5 |  Gösterilen: 1 - 5 1