Hakkımızda

 

Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) iştiraki olan KOCAV Yayınları’nın ilim ve fikir dünyamıza kazandırdığı “Düşünce Dergisi”; kültür, sanat, iktisat, edebiyat, sosyoloji gibi sosyal bilimlerin birçok alanında kapsamlı çalışmalara yer vermektedir.

İlmi bilginin dar kalıplara sokulduğu ve fikir üretiminin sığlaştırıldığı günümüz dünyasındaki bu boşluğu doldurmayı hedefleyen Düşünce Dergisi, “hür tefekkürün at koşturacağı bozkır” olma iddiasıyla okuyucularına yeni ufuklar açmayı amaçlıyor.

Altı aylık periyotlar dâhilinde çıkarılan Düşünce Dergisi, dosya konusu ve serbest bölüm olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Alanında yetkin hocaların makalelerinin yanında Kültür Ocağı Vakfı bünyesinde ilmi çalışmalar yapan kürsülerin hazırladığı yazıların da bulunduğu dergide genç kalemlerin de yetişmesine imkân tanınıyor.

Düşünce Dergisi

Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) kuruluşu olan

KOCAV Yayıncılık Tanıtım Araştırma Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. yayınıdır

Yayın Mahiyeti Fikrî ve İlmî

Yayın Türü Yaygın Süreli

ISSN 2148-8835

KOCAV Yayıncılık Adına Sahibi Av. Dr. Ali ÜREY

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim BİZ

Genel Yayın Yönetmeni Esra GÜLTEKİN

 

Yayın Kurulu

Adem BÖLÜKBAŞI

Ali Kürşat SAK

Beyza KARAKAYA

Cafer Erdem UMUDUM

Canan Özge EĞRİ

Elif DARICI

Erhan AKKAŞ

Fatih Özgür KENAR

Gencay KARAKAYA

M. Fatih KARAKAYA

Mesut AYTEKİN

Murat KALKAN

Mustafa ŞAHİN

Orhan ÖNDER

Osman ÇALIŞKAN

Semra Ağaç SUCU