Sayı 6 / Göç - 11:57, 17 Haziran 2017 Cumartesi
türkiye’ye sığınan suriye vatandaşlarının hukuki statüsü ve hakları

Altıncı yılını dolduran Suriye iç savaşı ve Türkiye’nin uyguladığı açık sınır politikasının neticesi olarak resmi rakamlara göre üç milyon civarında Suriye vatandaşı bu süreç içerisinde ülkemize sığınmıştır.

Altıncı yılını dolduran Suriye iç savaşı ve Türkiye’nin uyguladığı açık sınır politikasının neticesi olarak resmi rakamlara göre üç milyon civarında Suriye vatandaşı bu süreç içerisinde ülkemize sığınmıştır. Bu kişilerin ülkemizde tabi olacakları hukuki rejim ve yararlanacakları haklar açısından statülerinin belirlenmesi gerekmiştir. Bu çerçevede, ülkemiz hukuk sisteminde mevcut olan mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma gibi statülerin yerine Suriyeliler için ‘geçici koruma’ adı altında yeni bir hukuki statü meydana getirilmiştir. Bu makalede temel sığınmacı sınıflandırmaları açıklandıktan sonra geçici koruma statüsü ele alınacak ve bu yeni statünün getirilmesinin sebepleri ile geçici koruma statüsü kapsamındaki Suriyelilerin sağlık, eğitim, çalışma gibi alanlarda faydalandıkları özel nitelikli haklar genel hatlarıyla açıklanacaktır.

Yazının devamı Düşünce Dergisi'nin Göç sayısında...