Sayı 1 / Entelektüel - 15:25, 07 Nisan 2015 Salı
tutulmuş akılla, ironi’ye bağlanan bel

Teknoloji ve küreselleşmeye paralel olarak günümüz toplumlarının yaşam tarzları ve buna bağlı olarak toplumsal-kültürel yapıları hızla değişiyor.

tutulmus  akılla ironi ye bag lanan bel
Fotoğraf: Asiye

Teknoloji ve küreselleşmeye paralel olarak günümüz toplumlarının yaşam tarzları ve buna bağlı olarak toplumsal-kültürel yapıları hızla değişiyor. Dünya ölçeğindeki gelişmeler, Türkiye’ye de sirayet ederek düşünce ve değerlerimizde çok büyük değişimlere neden oluyor.

Toplumsal yapı ve kurumlar arasında meydana gelen uyuşmazlık nedeniyle normlar geçerliliğini ve yaptırım gücünü yitiriyor, değersel kargaşa topluma egemen olmaya başlıyor. Doğru algılayamıyor, doğru düşünemiyor ve akıl yürütemiyoruz.

Algı-anlama-düşünme mekanizmamızın işleyişine engel olan bir akıl tutulmasına gebe bir toplumsallaşma süreci ile karşı karşıyayız. Toplumsallaştıkça kendi özümüze daha da yabancı haleye geliyoruz. Yabancılaştıkça, toplumsallaştığı için insanı suçluyor ve sorun olarak görüyoruz.