Sayı 1 / Entelektüel - 15:49, 07 Nisan 2015 Salı
vatan, millet, sakarya her daim vizyonda...

-türk milliyetçiliğinin türk sineması’ndaki serüveni üzerine kısa bir inceleme-

Dünya siyasi, sosyal ve kültürel yaşamını derinden etkileyen milliyet- çilik, modern anlamda 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Genel görüş Fransız ihtilali ile birlikte milliyetçiliğin bugün tanımlanan şekliyle ortaya çıktığı yönündedir. Milliyetçilik, ülkelerin, milletlerin, devletlerin kültürel, sosyal ve tarihsel süreçlerinden gelen birikimlerine göre farklı gelişimler izlemiştir. Eklemlendiği değerler dizgesi neredeyse her millete göre farklılıklar gösterebilmektedir. Çünkü temelinde “insan” vardır ve insanoğlu bulunduğu coğrafyadan tutunda müziğe, resme, savaşlara, giysilerine, yiyeceklerine kadar farklı özellikler ve kültür birikimi içinde kendi evrenini oluşturmaktadır. Bu nedenle milliyetçiliğin mutabakat dahilinde bir tanımını yapmak mümkün değildir. Yapılan bilimsel çalışmalarda bunu ortaya koymaktadır. Milliyetçilik bağlamında genel bir çerçeve çizmek yerine bölgesel ve ülkesel değerlendirmeler yapmak daha akademik ve objektif olacaktır.