Sayı 7 / Kent - 23:11, 03 Ağustos 2018 Cuma
refik halid romanlarında kentlileş(eme)me

Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Refik Halid Karay 1888-1965 yılları arasında yaşamıştır. Yaşadığı dönem itibariyle Osmanlı Devleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geçirdiği önemli kırılma noktalarına şahit olmuştur.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Refik Halid Karay
1888-1965 yılları arasında yaşamıştır. Yaşadığı dönem itibariyle Osmanlı
Devleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geçirdiği önemli
kırılma noktalarına şahit olmuştur. Bu şahitliklerini yirmi romanının
bazılarında kullanmıştır. Hatta bazen - İstanbul’un Bir Yüzü adlı eserinde
olduğu gibi- roman akışını kesip birtakım bilgileri okuruna sunmuştur.
Bu durum roman tekniği bağlamında onun romanını zayıflatsa
da döneminin Osmanlı’sı ve Türkiye’si hakkında okuru bilgi sahibi
yapmıştır. Bu bağlamda bazı sosyolojik tespitleri de onun romanlarında
bulabilmek mümkündür.

 

Yazının devamı Düşünce Dergisi'nin Kent sayısında...