Sayı 8 / Erol Güngör - 22:08, 11 Temmuz 2019 Perşembe
erol güngör’ün tarihte türkler adlı eserinde ittihat ve terakki hakkındaki görüşleriyle ilgili bazı değerlendirmeler

erol güngör’ün tarihte türkler adlı eserinde ittihat ve terakki hakkındaki görüşleriyle ilgili bazı değerlendirmeler

erol güngör ün tarihte türkler adlı eserinde ittihat ve terakki

Erol Güngör, verdiği eserlerle yerli ve milli bir medeniyetin yeniden inşası yolunda adeta bir yol göstericidir. Hazırlamış olduğu eserler hem daha önce çok dikkat çekilmeyen noktalara dikkat çekmiş hem de toplumumuzda kanayan yaralara parmak basmıştır. Bu minvalde “İslamın Bugünkü Meseleleri”, “İslam Tasavvufunun Meseleleri”, “Dünden Bugünden Tarih Kültür Ve Milliyetçilik”, “Türk Kültürü Ve Milliyetçilik”, “Kültür Değişmeleri Ve Milliyetçilik”, “Tarihte Türkler” şeklinde sıralanabilecek telif eserleri ile birlikte, çeviri kitapları ve bazı gazete ve dergilerde yazdığı yazıların bir araya getirilmesiyle oluşturulan “Sosyal Meseleler ve Aydınlar” gibi eserlerin tamamı bir Erol Güngör külliyatı teşkil etmekte ve sosyal bilimciler için çok büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır.

Erol Güngör bir sosyal bilimcidir. Akademik kariyerinin neredeyse tamamını sosyal psikoloji alanında gerçekleştirse de genç yaşından itibaren yaptığı çeşitli çalışmalarla sosyal bilimlerin pek çok alanında bilgi sahibi olmuş ve çeşitli alanlarda eserler vermiştir. Bu noktada, bu çalışmanın konusunu “Tarihte Türkler” eserindeki İttihat ve Terakki hakkındaki görüşleri oluşturmaktadır.

 

* Bu makale, Kültür Ocağı Vakfı’nın 2018 yılında Erol Güngör’ün vefatının 35. yılı anısına düzenlediği makale yarışmasında Üçüncülük Ödülü kazanmıştır.

Yazının devamı Düşünce Dergisi'nin Erol Güngör sayısında...