Sayı 8 / Erol Güngör - 22:12, 11 Temmuz 2019 Perşembe
erol güngör’de din, islam ve sosyal meseleler

Erol Güngör, Türkiye’nin ve Türk aydınlarının sorunlarını anlamış, bunlara çözüm önerileri sunmuştur. Türk aydınlarının, Tanzimat’tan beri kendine yabancılaşma, milletinden ve kültüründen uzaklaşma cereyanının içinde yer almamış; Türk kültürünün içinde yer alıp, kültürden uzaklaşmadan modernleşmenin yollarını aramıştır.

Güngör, bir sosyal psikologdur. Sosyal psikolojinin, toplumsal şartların insanlar üzerindeki etkisini araştıran bilim dalı olması sebebiyle, bize göre; incelediği konulara özellikle çevre ilişkisi üzerinden yaklaşmış ve bu konuları sosyo-kültürel bağlamda değerlendirmiştir. Bu yüzden düşünceleri ve eserleri, ferdi boyuttan ziyade toplumsal boyuttadır.

Erol Güngör, eserlerinde kültür, medeniyet, modernleşme, milliyetçilik, din, İslam gibi konular üzerinde durmuştur.Günümüzde hâlâ tartışılan bu kavramları, Erol Güngör’ün bakış açısıyla incelediğimizde, Türk kültürünü ön planda tuttuğunu görmekteyiz.

Güngör, Türkiye’nin ve Türk aydınlarının sorunlarını anlamış, bunlara çözüm önerileri sunmuştur. Türk aydınlarının, Tanzimat’tan beri kendine yabancılaşma, milletinden ve kültüründen uzaklaşma cereyanının içinde yer almamış; Türk kültürünün içinde yer alıp, kültürden uzaklaşmadan modernleşmenin yollarını aramıştır. Bu yaklaşımı onu bugün de geçerliliğini koruyan düşünceler ortaya çıkarmasına sebep olmuştur.

 

* Bu makale, Kültür Ocağı Vakfı’nın 2018 yılında Erol Güngör’ün vefatının 35. yılı anısına düzenlediği makale yarışmasında Üçüncülük Ödülü kazanmıştır.

 

Yazının devamı Düşünce Dergisi'nin Erol Güngör sayısında...