Sayı 8 / Erol Güngör - 01:35, 13 Temmuz 2019 Cumartesi
erol güngör: kaçışlar ülkesinin kaçkın olmayan evladı

Düşünce Dergisi'nin 8. sayısı Türk düşünce dünyasının en önemli mütefekkirlerinden olan Prof. Dr. Erol Güngör’ü ele aldı.

erol güngör kaçışlar ülkesinin kaçkın olmayan evladı

KOCAV Yayıncılık tarafından ilim dünyasının hizmetine sunulan, kendi gündemi doğrultusunda çalışmalarına hızla devam eden “Hür Tefekkürün Bozkırı” Düşünce Dergisi 8. Sayısını, “Erol Güngör: Kaçışlar Ülkesinin Kaçkın Olmayan Evladı” adlı dosya konusu ile çıkardı.

Türk düşünce dünyasının en önemli mütefekkirlerinden olan Prof. Dr. Erol Güngör’ün farklı yönleriyle ele alındığı sayının editörlüğünü Dr. Adem Bölükbaşı üstlendi.  

Prof. Dr. M. Tayfun Amman’ın “Örnek Bir Akademisyen ve Türk Aydını Olarak Erol Güngör”, Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan’ın “Türk Laikliği ve Erol Güngör’ün Eleştirileri”, Prof. Dr. Tahsin Görgün’ün “Çağdaş Türk Düşüncesinin Ve ‘İslam’ın Bugünkü Meseleleri’”, Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün “Erol Güngör’de Zihniyet Meselesi” ve Prof. Dr. Mehmet Akif Okur’un “İstanbul-Bosna Hattında ‘İslam’ın Uyanışı’ Tartışması” ile “Uykuyla Uyanıklık Arasında” yazıları sayıda yer aldı.

Doç. Dr. Ensar Yılmaz, “Erol Güngör’de Sosyal ve Kültürel Değişme Kavramına Bakış”, Semra Ağaç Sucu, “Güngör’ün Tercüme Anlayışı: Üç Tahlil Seviyesi”, Arş. Gör. Mehmet Bilal Yamak, “Erol Güngör Düşüncesinde Tasavvufun ‘Takdîmi’” ve Dr. Aytekin Ersal, “Tarikat ve Cemaatlere Erol Güngör’ün Bakışı” başlıklı yazılarıyla sayıya katkıda bulundu.

Sayıda ayrıca Kültür Ocağı Vakfı tarafından farklı tarihlerde düzenlenen Erol Güngör Makale Yarışmaları’nda dereceye giren yazılara da yer verildi. Arş. Gör. M. Fatih Karakaya’nın “Dünden Bugüne Millet, Millî Kültür ve Milliyetçilik”, Özkan Açıkgöz’ün “Erol Güngör ve Üç Mesele: Batılılaşma, Modernleşme ve Kültür Değişimleri”, Samet Özdemir’in  “Erol Güngör’ün Tarihte Türkler Adlı Eserinde İttihat ve Terakki Hakkındaki Görüşleriyle İlgili Bazı Değerlendirmeler” ve Ömer İhtiyar’ın “Erol Güngör’de Din, İslam ve Sosyal Meseleler” başlıklı makaleleri bu kapsamda değerlendirildi.

Düşünce Dergisi’ni Kültür Ocağı Vakfı’ndan veya kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz.