Sayı 11 / Şiddet - 22:06, 13 Ekim 2020 Salı
takdim yerine / habbeden kubbeye şiddet

Şiddet, en küçükten en büyüğe, hangi sosyal sistemi tahlil etmeye girişirseniz girişin, yüz yüze geleceğiniz temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu cesamette bir varlık alanının parçası olabilmek ise, ancak farklı tipolojilere konu edinilebilecek bir iç çeşitliliğe sahip olabilmekle mümkün.

Birçoğu ilk ciddî fikri mesailerine DÜŞÜNCE’yi omuzladıkları çatı altında başlamış genç kalemler, yoğun mesai harcadıkları yeni bir dosya ile huzurunuzdalar. ŞİDDET’i masaya yatırmaya karar verip sayı editörlüğü vazifesini üstlenmemi istediklerinde ilk konuştuğumuz husus, meselenin genişliği ve çok katmanlı doğasıydı. Şiddet, en küçükten en büyüğe, hangi sosyal sistemi tahlil etmeye girişirseniz girişin, yüz yüze geleceğiniz temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu cesamette bir varlık alanının parçası olabilmek ise, ancak farklı tipolojilere konu edinilebilecek bir iç çeşitliliğe sahip olabilmekle mümkün.

DÜŞÜNCE’nin şiddet sayısı, bu engin yelpazeden seçilmiş önemli başlıklardan oluşuyor. Bazılarının makalelerini uzun yıllardır okuduğunuz, kimileriyle benim de ilk kez bu sayı vesilesiyle tanıştığım kalemler, şiddeti farklı disiplinlerin merceklerinden düşüncenin konusu yaptılar. Sayfaları çevirirken, Ortadoğu’dan Doğu Asya’ya şiddetin dehşetli yüzü ve ardındaki kültürel-ideolojik dünyanın temel özellikleriyle tanışacaksınız. Ayrıca, ekonomik saiklerin yanı sıra jeopolitik temelli çatışmaların tetiklediği bir başka güncel küresel mesele olan göç, şiddetle bağlantılı yönleri bakımından ele alınıyor. Devletler arası mücadelenin siber dünyadaki şiddet içeren boyutları da dosyamızın parçası.

Şiddetin felsefi anlamları üzerine yapılmış derinlikli bir söyleşi, düşüncenin yolunu olayların dünyasından zihnin uçsuz bucaksız sahillerine bağlıyor. Ardından, ceza hukuku ve hapishaneyi şiddetin değişen doğası üzerinden tahlil eden vukuflu yazılara doğru kulaç atabilirsiniz. Daha sonra, yoksulluk ve yerel hizmetlerle şiddet arasındaki münasebetlere göz atmak isteyebilirsiniz. Ekranlardaki bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalar, siyasetin hem yerel hem de genel boyutlarını, şiddetle alakalandırıyor.

Sosyal medyaya açılan ekranlar da maalesef siber zorbalığın arenalarına dönüşmüş vaziyetteler. Okullardaki akran zorbalığı, gerçek dünyada da işlerin hiç yolunda gitmediğini ihtar ediyor. Zihnimizdeki güncel soru ise şu. Maalesef kanıksadığımız bu şiddet manzaraları, “çok şeyin değişeceği” beklentisiyle tartışılan “korona sonrası dünya”da değişime uğrayacak mı? Bu ve benzeri soruların yumaklandığı Düşünceli sayfalar, iki kitap incelemesiyle son buluyor. Radikal düşünürlerin şiddetle ilgili felsefi sorgulamaları ve emperyalizm-hegemonya-imparatorluk üçlüsünü şiddet parantezinde ele alan tahliller, düşünceli okurları yeni metinlere doğru bir yolculuğa davet ediyor. Hazır mısınız?