Sayı 11 / Şiddet - 22:38, 15 Ekim 2020 Perşembe
yerel hizmet mi yerel şiddet mi?

Hizmet oluşturma süreçlerinin temel dayanağı olan ekonomik bağımsızlık ancak bütçe marifetiyle tesis edilebilir. Bu manada belediyeler kazanılması hatta fethedilmesi gereken birimler olarak görülür. Bu yazıda da; belediyelerin, kötü yönetim kaynaklı bütçe denksizlikleri ve beraberinde getirdiği temel sorunlar üzerine çeşitli hususlar aktarılmıştır.

Sosyal devlet, sosyal yönetim algılarının toplum nazarında vücut bulmuş en önemli yapı taşlarından birisi yerel yönetimlerdir. Bu bir tesadüf değil aksine bilinçli, istemli aksiyonlar serisinin bir sonucudur. Çünkü vatandaş-devlet etkileşiminin ilk noktası yerelde başlamaktadır. Bu nedenle yerel yönetimler; sınırları içerisinde kalan vatandaşlarının değişen ve gelişen ihtiyaçlarına en hızlı şekilde mukabele edilmesine imkân sağlayan anayasal bir müessese olarak ifade edilmiştir.

Yerel yönetimler; belediye, köyler ve il özel idarelerinden oluşmaktadır. Fakat yerel yönetimler bilim dalındaki temel ilginin belediyeler etrafında toplandığı görülmektedir. Belediyeler diğer yerel yönetimler bileşenlerine göre önemlidir çünkü bütçesi vardır. Bütçe demek özgürlük demektir, yerelde de olsa güç demektir, nihayetinde sermaye transferi demektir. Hizmet oluşturma süreçlerinin temel dayanağı olan ekonomik bağımsızlık ancak bütçe marifetiyle tesis edilebilir. Bu manada belediyeler kazanılması hatta fethedilmesi gereken birimler olarak görülür. Bu yazıda da; belediyelerin, kötü yönetim kaynaklı bütçe denksizlikleri ve beraberinde getirdiği temel sorunlar üzerine çeşitli hususlar aktarılmıştır.

Yazının devamı Düşünce Dergisi'nin Şiddet sayısında...