Sayı 2 / Para - 17:58, 29 Haziran 2015 Pazartesi
osmanlı darphaneleri ve darbhâne-i âmire

Osmanlılar para basan kurumu adlandırırken genellikle darbhâne, bazen de darü’d-darp ve nukrehâne tabirlerini kullanmışlardı. Devletin merkezî darphanesi için resmi evrakta Darbhâne-i Âmire, Tanzimat Fermanı’ndan sonra ise genellikle Meskûkât-ı Şâhâne İdaresi ifadeleri yer almıştır.

osmanlı darphaneleri ve darbh ne-i  mire

Osmanlılar para basan kurumu adlandırırken genellikle darbhâne, bazen de darü’d-darp ve nukrehâne tabirlerini kullanmışlardı. Devletin merkezî darphanesi için resmi evrakta Darbhâne-i Âmire, Tanzimat Fermanı’ndan sonra ise genellikle Meskûkât-ı Şâhâne İdaresi ifadeleri yer almıştır. Osmanlı siyasi kültüründe para basmak hâkimiyet alâmeti olarak görülür, darphanelerin açılması ve faaliyet göstermesi çok önemsenirdi. Bu yüzden çeşitli dönemlerde pek çok vilayette darphaneler kurulmuştu. Faaliyet gösteren darphaneler arasında payitaht İstanbul’daki Darbhane-i Amire’nin ayrı bir yeri ve önemi vardı. Osmanlı darphanelerinin tarihi, ilk sikkenin basılmasıyla başlar. Yani darphane Osmanlı Devleti’nin en eski kurumlarından biri ve neredeyse devletin yaşıtıdır.

Osmanlı darphanelerinin tarihi, dört farklı dönemde incelenebilir: Kuruluş döneminden başlayıp XVI. Yüzyılın sonlarına kadar devam eden ilk dönem; XVI. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkan krizle başlayıp XVII. Yüzyılın sonlarındaki reforma kadar süren ikinci dönem; XVII. Yüzyılın sonlarındaki darphane ve para reformuyla başlayıp 1844 yılındaki Tashih-i Sikke Islahatı’na kadar devam eden üçüncü dönem ve Tashih-i Sikke’den devletin yıkılışına kadar süren dördüncü dönem.