Sayı 1 / Entelektüel - 15:51, 06 Nisan 2015 Pazartesi
batıcılığın yeni kılığı ve liberal aydın tipinin yükselişi

24 Ocak 1980 ekonomik paketi ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi Türkiye’nin entelektüel iklimini de derinden etkileyen bazı kalıcı tesirler bırakmıştır. Şöyle ki söz konusu dönem Türkiye’nin ekonomik düzlemde küresel neo-liberal ekonomik düzene, siyasi düzlemde ise Soğuk Savaş sonrası oluşan yeni dünya düzenine eklemlenmesi sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır.

24 Ocak 1980 ekonomik paketi ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi Türkiye’nin entelektüel iklimini de derinden etkileyen bazı kalıcı tesirler bırakmıştır. Şöyle ki söz konusu dönem Türkiye’nin ekonomik düzlemde küresel neo-liberal ekonomik düzene, siyasi düzlemde ise Soğuk Savaş sonrası oluşan yeni dünya düzenine eklemlenmesi sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır. Bu kapsamda söz konusu süreç ideolojik ve kültürel olarak da liberalizmin, kimlik odaklı politikaların ve çokkültürcülüğün yükselişine şahit olmuştur. Bu yazıda söz konusu edilecek husus aslında bu neo-liberal toplum modeli çerçevesinde liberal aydın tipinin yükselişidir.