GÖÇ
15 Ekim 2020

Göçmenlere yönelik şiddet hareketlerinin çoğu sosyo-ekonomik argümanlar üzerinden gelişmektedir. Batı ülkelerinde kamu politikalarındaki başarısızlığın, işsizliğin, enflasyonun sebebinin göçmenlerle/mültecilerle/sığınmacılarla açıklanması eğiliminin giderek arttığı gözlenmektedir. Yine göçmenler kamu düzeninin bozulmasının, kültürün/ahlakın yozlaşmasının sorumlusu olarak gösterilmektedir. Tüm ülkelerde göçmenlerle ilgili geniş önyargılar ağı vardır. Göçmen karşıtı ırkçı şiddet bu önyargılardan beslenmektedir.

27 Şubat 2018

düşünce sohbetleri - 9 “Tarihin Değişmez Akıntısı: Göç” dosya konulu altıncı sayımızı merkeze koyarak planladığımız Düşünce Sohbetleri'nin dokuzuncusunu “Göçmenlik Bir Buğulu Cam Halidir” röportajıyla yazarlarımız arasında yer alan Gökhan Duman’ın katılımıyla, KOCAV Erol Güngör Kültür Merkezinde, 24 Şubat 2018 Cumartesi günü gerçekleşti.

22 Şubat 2018

Türkiye ye Son Dönem Göçler ve Suriyeliler

lmi bilgilerin genişletilmesi ve yeni fikirlerin üretiminin arttırılmasını hedefleyen Düşünce Dergisi, yazar ve okurun bir araya geldiği “Düşünce Dergisi Sohbetleri”nin sekizincisini gerçekleştirdi. Düşünce Dergisi'nin "Göç" dosya konulu 6. sayısı kapsamında düzenlenen sohbete İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel konuk oldu.

17 Haziran 2017

dünden bugüne göçler ve türkiye

Göç ve mülteciliğin akademik ve toplumsal hayatımıza bu kadar yoğun bir biçimde girmesinde şüphesiz, (Suriye savaşının başlamasıyla) İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en büyük zorunlu göç sorunu ile karşı karşıya olmamızın önemli bir payı var.

17 Haziran 2017

Artık-değerin gaspı, feodal bağlarından özgürleşmiş emek gücüne ve paranın mahiyetinde gizlenmiş meta fetişizmine olduğu kadar emek sürecinin denetimini kaybetmemek adına emekçiyi daima baskılayacak bir yedek emek ordusuna ihtiyaç duymaktadır. İşte bu çok ihtiyaç duyulan yedek emek ordusunu besleyen en önemli demografik hareket de göç olmuştur.

17 Haziran 2017

dr kerem kınık ile göç üzerine

"insani diplomasi önemini yeni idrak ettiğimiz bir kavram"

17 Haziran 2017

prof dr kemal karpat ile göç üzerine

"osmanlı'dan günümüze göçler"

17 Haziran 2017

Küreselleşme ile yaşanan toplumsal değişimi Zygmunt Bauman “göçebeliğin intikamı” olarak tanımlamaktadır. İnsanların küresel ölçekli hareketliliğini ifade eden bu kavram, sınırların kalktığı bir dünyada mobil yaşam biçiminin geçmişteki göçebe toplum yapısına benzerliğine dikkat çekmektedir.

17 Haziran 2017

Türkiye’de göç ve kentleşme süreci, gelişmiş dünya ülkelerindeki gibi asıl manada bir kentleşme sürecini anlatmaz. Bu süreç, büyük şehirlerin, özellikle İstanbul’un kırsala dönüşmesi ve çarpık kentleşmeyi, altyapı sorunlarını anlatır.

17 Haziran 2017

Göç sadece insanların bir yerden başka bir yere gitmesi midir? İşte sözlükçülük burada suskun kalmaktadır. Çünkü sadece insan hareketi olarak tanımlanamayacak kadar büyük bir hadisedir. Bizim göçümüzün öznesi Türklerdir.Toplam: 12 |  Gösterilen: 1 - 12 1
En Çok Okunanlar