09 Haziran 2021

  • Paylaş
yazı çağrısı: "modern dünyada din"

Yazılar için son teslim tarihi: 1 Eylül 2021

Düşünce Dergisi’nin on beşinci sayısı “Modern Dünyada Din” dosyasıyla hazırlanacak. İnsanlık tarihi boyunca yeryüzündeki varoluşu anlamlandırmada en temel dayanak noktalarından birini oluşturan din, gerek bireysel inancın bir ifadesi olarak ve gerekse toplumsal bir kurum olarak son yüzyıllarda yükselen modernleşme sürecinin etkisiyle birey, toplum ve devlet hayatında ciddi ölçüde geri çekildi. Bu süreçte dinin insan hayatındaki etkisini tamamen kaybedeceği ve nihayetinde topyekûn yok olacağına dair varsayımlar ortaya atıldı. Sosyal bilimlerde de büyük ölçüde bu varsayımlar üzerine teoriler kuruldu. Ancak bugün 21. yüzyılın ilk çeyreğinde geldiğimiz noktada dinin gerek kişisel anlam arayışında ve gerekse dünyada ahlaki bir topluluk olarak yaşama çabasında hâlâ en temel referans noktalarından birini ve belki de en önemlisini teşkil ettiği görülmektedir.

Dinin önce modernizmin baskıcı güç aygıtına ve sonrasında ise küreselleşme ve postmodernizmin müstevli yozlaşma dalgalarına karşı hayatiyetini devam ettirme gücünü, tekrar tekrar canlanma biçimlerini ve bunun arkasında yatan sebepleri anlamak, bir insan olarak yeryüzündeki hayatımızı yeniden kurmamız ve anlamlandırmamız bakımından elzemdir. Bu amaçla dosya kapsamında dinin diğer sosyal kurumlarla ilişkisi, dinî gruplar, sekülerleşme ve laiklik, yeni kuşakların dinle kurduğu ilişki, tarihi tecrübeyle şekillenmiş olan İslam anlayışımızın günümüzde karşılaştığı meydan okumalar, din ve kültür, dindarlığın günümüzdeki farklı görünümleri, din ve ideoloji, dijital dünya ve din, dinî çoğulculuk ve kimlik gibi birçok farklı yönüyle modern dünyada din konusuna dair yazılara yer vermeyi düşünüyoruz. Modern dünyada din üst başlığı altında bu ve bunun gibi temalardaki çalışmalarınızı içeren yazılarınızı bekliyoruz.

Düşünce Dergisi, kültür, sanat, iktisat, edebiyat, sosyoloji gibi sosyal bilimlerin birçok alanında kapsamlı çalışmalara yer veriyor. Şimdilik altı aylık periyotlar dâhilinde çıkarılması planlanan Düşünce Dergisi, dosya konusu ve serbest bölüm olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. İlk sayısında dosya konusu olarak “Türkiye’de ve Dünyada Entelektüel” başlığını işleyen Düşünce Dergisi, aydın, münevver, entelektüel kavramlarını masaya yatırdı. İkinci sayısında “Para: Varlığı Bir Dert, Yokluğu Yara” başlığı ile bugün karşısında en büyük imtihanı verdiğimiz şeyi, parayı ele aldı. Düşünce Dergisi’nin üçüncü sayısında dosya konusu “Halk İçinde En Muteber Nesne: Devlet” idi. Devleti imkân ve sınırları ile ele alan bu sayıdan sonra dördüncü sayı, “Kaybolan Ahlâkın Peşinde” dosya konulu sayı oldu. Beşinci sayı ise “Düşüncenin Çığlığı: Dil” başlığı ile hazırlandı. Kavram olarak dil felsefesi, işlevleri, etki alanı ile birlikte masaya yatırıldı. Altıncı sayısında “Umuda Yolculuk: Göç” konusu ele alındı. Tarihin en değişmez akıntısı olan göç olgusu tarihten bugüne okunmaya çalışıldı. Yedinci sayıda ise “Kent: İdeoloji mi, Ütopya mı” sorusu soruldu. Kentin neresi olduğu, sınırları, kentlilik kavramı kentin yeni bileşenleriyle birlikte masaya yatırıldı. Düşünce’nin sekizinci sayısı “Kaçışlar Ülkesinin Kaçkın Olmayan Evladı Erol Güngör” özel sayısı olarak hazırlandı. Ülkenin meselelerini bir münevver idraki ve bir edip hassasiyeti ile ele alan Güngör’ün fikriyatı yine kendi eserleri ve ışık tuttuğu eserler üzerinden okunmaya çalışıldı. Dokuzuncu sayı ise “İnsani Varoluşun Bir Boyutu Olarak Bilgi” konusuyla “bilgi” kavramını farklı zaviyelerden ve birçok katmanda ele aldı. Onuncu sayıda ise “Üniversiteyi Yeniden Düşünmek” dosyasıyla üniversite meselesi bir sistem olarak ne olduğu ve olmadığı sorularıyla tartışmaya açıldı. On birinci sayısında ise “Habbeden Kubbeye Şiddet” dosya konusuyla okuyucusunu selamladı. On ikinci sayısı “İktidar: Her Yerde ve Hiçbir Yerde” ile iktidar olgusunun çeşitli toplumsal alanlardaki tezahürlerini masaya yatırmaya çalıştı. On üçüncü ve son sayısı olan “Yakın Plan Sinema” sayısıyla yolculuğuna devam eden dergimiz, sinemanın ne olduğundan yola çıkarak sinema tarihi, Türk Sineması, film eleştirileri, sinema seyirci ilişkisi, sinemadaki teknolojik değişimlere ve gelişmelere, dijitalleşme sinema ilişkisi gibi konulara odaklanıyor. Düşünce Dergisi’nin Modern Dünyada Din adlı yeni sayısında buluşmak ümidiyle…

Makale teslimi son tarihi: 1 Eylül 2021

Yazar rehberine http://www.dusuncedergisi.com.tr/pages/yazar-rehberi linkinden ulaşabilirsiniz. Editöryal sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için kocavdusunce@gmail.com, adembolukbasi@gmail.com, egltkn@hotmail.com adreslerine elektronik posta gönderebilirsiniz.Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Düşünce Dergisi'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Yazılar için son teslim tarihi: 1 Mart 2022

Yazılar için son teslim tarihi: 31 Ağustos 2021

Yazılar için son teslim tarihi: 1 Eylül 2021

Dergimiz, KOCAV Vakıf Merkezinin yanı sıra kitap satış sitelerinden de temin edilebilmektedir.

tarihin değişmez akıntısı göç

yeni sayımız çıktı içindekiler

düşünce dergisi sohbetleri - 6 quot devlet idare ve insan

“Halk İçinde En Muteber Nesne: Devlet” dosya konulu sayımızda “Doğu Batı Denkleminde Adalet” başlıkla yazısıyla dergimizde yer alan Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile Kültür Ocağı Vakfı, Erol Güngör Kültür Merkezinde, 11 Şubat 2017 saat 17.00'da gerçekleştirilecek, “Devlet, İdare ve İnsan” başlıklı Sohbetimize davetlimizsiniz.


En Çok Okunanlar