06 Nisan 2015

  • Paylaş
carl schmitt’in politik romantizmi
carl schmitt’in politik romantizmi

Romantizm 19. yüzyılda Avrupa’da edebiyatta, sanatta ve entelek- tüel alanda ortaya çıkmış bir akım olarak tarif edilir. ugün “romantizm”, “romantik” denince akla aşkla duyguyla yoğrulmuş insanlar ve bunların sergiledikleri hareketler gelmektedir.

Romantizm 19. yüzyılda Avrupa’da edebiyatta, sanatta ve entelek- tüel alanda ortaya çıkmış bir akım olarak tarif edilir. Bugün “romantizm”, “romantik” denince akla aşkla duyguyla yoğrulmuş insanlar ve bunların sergiledikleri hareketler gelmektedir. Romantizmin bu tavırla alakası olsa da bunun çok ötesinde modern düşüncenin içinden çıkmış yaşama ve âleme karşı bir tutum olarak gelişmiştir. Modern düşünceyi önemli şekilde etkileyen romantik düşüncenin başlangıç tarihini ve tanımını yapmak zordur. Ancak yine de onun 18.yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başında ilk olarak Almanya’da ortaya çıktığını söylemek yanlış olmaz. Söz konusu akımın çekirdeğini ise bir arkadaş grubu oluşturmuştur. Bu grubun merkezinde August Wilhelm Schlegel ve Friedrich Schlegel kardeşler ile Caroline Schelling-Schlegel ve Dorothea Schlegel vardır. Grubun içinde yer alan diğer önemli kişiler Schleiermacher, Novalis ve Schelling olmakla beraber, guruba zaman içinde farklı kişiler katılmış ve ayrılmışlardır. Ancak romantizm bu grupla ve Almanya ile sınırlı kalmamış Batı dünyasında yayılarak modern düşünce üzerinde derin ve kalıcı etkiler bırakmıştır. Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Düşünce Dergisi'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Sayı 1 - Entelektüel içinddekiler

İnsan, “sonsuz, sınırsız ve sırasız” bir evrende, kendi varlığını, bütün- lüğünü, canlılığını sürdürür. İnsanlar bunlardan kaynaklanan “belirsiz, tanımsız, bilinmez” gerginlik hallerini “belirli, tanımlı ve bilinir” kılmaya çalışır. İnsanın bu çabalarına en büyük destek din, tarih ve kültürden gelmektedir. İnsanlar, hayata din, tarih ve kültür ile tutunurlar.

-türk milliyetçiliğinin türk sineması’ndaki serüveni üzerine kısa bir inceleme-

tutulmus  akılla ironi ye bag lanan bel

Teknoloji ve küreselleşmeye paralel olarak günümüz toplumlarının yaşam tarzları ve buna bağlı olarak toplumsal-kültürel yapıları hızla değişiyor.

carl schmitt in politik romantizmi

Romantizm 19. yüzyılda Avrupa’da edebiyatta, sanatta ve entelek- tüel alanda ortaya çıkmış bir akım olarak tarif edilir. ugün “romantizm”, “romantik” denince akla aşkla duyguyla yoğrulmuş insanlar ve bunların sergiledikleri hareketler gelmektedir.

bir entelektu el hastalıg ı olarak mu kemmelliyetc ilik

Mükemmele ulaşma kaygısı, insanların üretkenliğini de olumsuz etkileyebilmektedir. Bu kaygı yalnızca yapılan işi en iyiye ulaştırma yönünde gayret etmek şeklinde ilerlemez. Zaman zaman başarısızlıktan kaçma olarak da kendini gösterebilmektedir.


En Çok Okunanlar