07 Nisan 2015

  • Paylaş
vatan, millet, sakarya her daim vizyonda...

-türk milliyetçiliğinin türk sineması’ndaki serüveni üzerine kısa bir inceleme-

Dünya siyasi, sosyal ve kültürel yaşamını derinden etkileyen milliyet- çilik, modern anlamda 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Genel görüş Fransız ihtilali ile birlikte milliyetçiliğin bugün tanımlanan şekliyle ortaya çıktığı yönündedir. Milliyetçilik, ülkelerin, milletlerin, devletlerin kültürel, sosyal ve tarihsel süreçlerinden gelen birikimlerine göre farklı gelişimler izlemiştir. Eklemlendiği değerler dizgesi neredeyse her millete göre farklılıklar gösterebilmektedir. Çünkü temelinde “insan” vardır ve insanoğlu bulunduğu coğrafyadan tutunda müziğe, resme, savaşlara, giysilerine, yiyeceklerine kadar farklı özellikler ve kültür birikimi içinde kendi evrenini oluşturmaktadır. Bu nedenle milliyetçiliğin mutabakat dahilinde bir tanımını yapmak mümkün değildir. Yapılan bilimsel çalışmalarda bunu ortaya koymaktadır. Milliyetçilik bağlamında genel bir çerçeve çizmek yerine bölgesel ve ülkesel değerlendirmeler yapmak daha akademik ve objektif olacaktır. İlgili Konular türk sineması
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Düşünce Dergisi'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Sayı 1 - Entelektüel içinddekiler

İnsan, “sonsuz, sınırsız ve sırasız” bir evrende, kendi varlığını, bütün- lüğünü, canlılığını sürdürür. İnsanlar bunlardan kaynaklanan “belirsiz, tanımsız, bilinmez” gerginlik hallerini “belirli, tanımlı ve bilinir” kılmaya çalışır. İnsanın bu çabalarına en büyük destek din, tarih ve kültürden gelmektedir. İnsanlar, hayata din, tarih ve kültür ile tutunurlar.

-türk milliyetçiliğinin türk sineması’ndaki serüveni üzerine kısa bir inceleme-

tutulmus  akılla ironi ye bag lanan bel

Teknoloji ve küreselleşmeye paralel olarak günümüz toplumlarının yaşam tarzları ve buna bağlı olarak toplumsal-kültürel yapıları hızla değişiyor.

carl schmitt in politik romantizmi

Romantizm 19. yüzyılda Avrupa’da edebiyatta, sanatta ve entelek- tüel alanda ortaya çıkmış bir akım olarak tarif edilir. ugün “romantizm”, “romantik” denince akla aşkla duyguyla yoğrulmuş insanlar ve bunların sergiledikleri hareketler gelmektedir.

bir entelektu el hastalıg ı olarak mu kemmelliyetc ilik

Mükemmele ulaşma kaygısı, insanların üretkenliğini de olumsuz etkileyebilmektedir. Bu kaygı yalnızca yapılan işi en iyiye ulaştırma yönünde gayret etmek şeklinde ilerlemez. Zaman zaman başarısızlıktan kaçma olarak da kendini gösterebilmektedir.


En Çok Okunanlar