06 Haziran 2015

  • Paylaş
İçindekiler

Sayı 1 - Entelektüel içinddekiler

Takdim Yerine - Düşünce Dergisi Hür Tefekkürün Bozkırıdır
- M. Fatih KARAKAYA -

Aydın: Bitmeyen Bir Münakaşa
- Esra GÜLTEKIN -

Âlim, Arif, Aydın
- Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN -

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile Röportaj
- Esra GÜLTEKIN -

Aydın Ve Oryantalizm
- Özcan YENIÇERI -

Batıcılığın Yeni Kılığı ve Liberal Aydın Tipinin Yükselişi
- Adem BÖLÜKBAŞI -

Entelektüellere Rağmen
- John CARROL (Çeviren: M. Fatih KARAKAYA) -

Kültür Ocağı Vakfı’nda Erol Güngör’ü Anmanın Mânâsı
- Prof. Dr. M. Tayfun AMMAN -

Zamanının Ötesinde Bir Entelektüel: Durmuş Hocaoğlu
- Özlem KUMBAR ve Timur KUMBAR -

Tek Kitap Üzerinden Hocaoğlu Analizi
- Süleyman ORHUN -

Bir Entelektüel Hastalığı Olarak Mükemmelliyetçilik
- Elif DARICI -

Carl Schmitt’in Politik Romantizmi
- KOCAV Medeniyet Araştırmaları Kürsüsü -

Tutulmuş Akılla, Ironi’ye Bağlanan Bel
- Semra SUCU -

Vatan, Millet, Sakarya Her Daim Vizyonda
- Yard. Doç. Mesut AYTEKIN -

Meselemiz Kültür
- Yard. Doç. Zekeriya KÖKREK -

Millî Kimlik ve Millî Duruş
- Beytullah ÇAKIR -Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Düşünce Dergisi'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Sayı 1 - Entelektüel içinddekiler

İnsan, “sonsuz, sınırsız ve sırasız” bir evrende, kendi varlığını, bütün- lüğünü, canlılığını sürdürür. İnsanlar bunlardan kaynaklanan “belirsiz, tanımsız, bilinmez” gerginlik hallerini “belirli, tanımlı ve bilinir” kılmaya çalışır. İnsanın bu çabalarına en büyük destek din, tarih ve kültürden gelmektedir. İnsanlar, hayata din, tarih ve kültür ile tutunurlar.

-türk milliyetçiliğinin türk sineması’ndaki serüveni üzerine kısa bir inceleme-

tutulmus  akılla ironi ye bag lanan bel

Teknoloji ve küreselleşmeye paralel olarak günümüz toplumlarının yaşam tarzları ve buna bağlı olarak toplumsal-kültürel yapıları hızla değişiyor.

carl schmitt in politik romantizmi

Romantizm 19. yüzyılda Avrupa’da edebiyatta, sanatta ve entelek- tüel alanda ortaya çıkmış bir akım olarak tarif edilir. ugün “romantizm”, “romantik” denince akla aşkla duyguyla yoğrulmuş insanlar ve bunların sergiledikleri hareketler gelmektedir.

bir entelektu el hastalıg ı olarak mu kemmelliyetc ilik

Mükemmele ulaşma kaygısı, insanların üretkenliğini de olumsuz etkileyebilmektedir. Bu kaygı yalnızca yapılan işi en iyiye ulaştırma yönünde gayret etmek şeklinde ilerlemez. Zaman zaman başarısızlıktan kaçma olarak da kendini gösterebilmektedir.


En Çok Okunanlar