20 Kasım 2015

  • Paylaş
İçindekiler
İçindekiler

Sayı 3: Devlet / İçindekiler

Takdim Yerine - Halk İçinde En Muteber Nesne: Devlet

- Esra GÜLTEKİN -

 

Başyazı - Devlet, Yapı ve İşlev

- Prof. Dr. Şenol DURGUN -

 

Mehmet Niyazi Özdemir’den Devlet Notları

- Dr. Mehmet Niyazi ÖZDEMİR -

 

Orta Asya Türk Topluluklarında Devletin Ortaya Çıkışında Maddi Koşulların Etkisi: Hun ve Göktürk Devletleri Örnekleri

- Kürşat GÜÇ -

 

Kutadgu Bilig’de Türk Devlet Anlayışı

- Nusret GEDİK -

 

Türklerde Devlet ve Arşiv

- Prof. Dr. Mustafa BUDAK -

 

Osmanlıda Taşra Yönetimi ve Üniter Devlet Mirasımız

- Abdurrahman KILIÇ -

 

Kozmopolitten Homojene Osmanlı İmparatorluğunda Kimlik Politikalarında Yaşanan Dönüşüm

- Yrd. Doç. Dr. Tuğrul KORKMAZ -

 

Modern Devlet Projesi Olarak Cumhuriyet

- Metin ÖZKAN -

 

Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Milliyetçiliğinde “Devlet” İstiklal ve İstikbal Mücadeleleri

- Gökberk YÜCEL -

 

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı ile Röportaj: Türklük Tarihi Devlet Tarihidir

- Düşünce Dergisi -

 

Türkiye’de Milli Devlet İnşası ve Kürt Hayali Cemaatçiliği

- Dr. Aytekin ERSAL -

 

Doğu Batı Denkleminde Adalet / Hukuk, Devlet ve Değişim

- Prof. Dr. Yücel OĞURLU -

 

Devlet, Siyasi Sistem ve Toplum

- Dr. Ali ÜREY -

 

Küreselleşme ve Ulus-Devletin Dönüşümü

- Dr. Ömer Faruk CANTEKİN -

 

Devletin İdeolojik Aygıtı Olarak Sinema

- Yrd. Doç. Dr. Mesut AYTEKİN -

 

Rasyonel Aklın Türevlerine Karşı Geleneğin Tortusu

- Semra Ağaç SUCU -

 

el-Medînetü’l-Fâdıla

- Oruç Kağan KAPLAN -

 

Muhammed Abid Cabiri ve Mustafa Akkad’ın Eserleri Işığında İslam Devlet Felsefesi’ne Bir Bakış

- Ertuğrul UMUDUM -

 

Devletin Kaybından Sonra Bir Milletin Tasfiyesi: Endülüs Müslümanlarının Sonu

- Yrd. Doç. Dr. Hilal GÖRGÜN -

 

Günümüz Türkiye’sinde Müslüman Kadının Siyasi Hayata Katılımı Üzerine Görüşler

- Gamze Nur ÇELİK -Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Düşünce Dergisi'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

günümüz türkiye sinde müslüman kadının siyasi hayata katılımı üzerine görüşler

Geçmişte Müslüman kadınlar siyasi partilerin iktidar savaşında araç olarak kullanılmış ancak seçimlerden sonra evlerine geri gönderilmişlerdi. İslamcı olsun olmasın ataerkil zihniyetin uzantısı niteliğindeki bütün siyasi partiler için bu geçerlidir.

devletin kaybından sonra bir milletin tasfiyesi endülüs müslümanlarının sonu

Moriskolaştıktan sonra görünüşte Hristiyanlığı kabul etseler de Eski Hristiyanlar onların bu yeni kimliklerine hiçbir zaman güvenmemiş ve kendileri için uygun gördükleri bir zamanda da tamamen tasfiye yoluna gitmişlerdir. Günümüzde bu dramatik süreci iyi tahlil etmediğimiz takdirde dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan sadece Müslümanların değil, ezilen pek çok milletin yaşadığı dramları anlamlandırmamız mümkün değildir

muhammed abid cabiri ve mustafa akkad ın eserleri ışığında islam

Peygamber dönemi siyasi formasyonunun tam anlamıyla bir devlet şeklini alması daha sonraki dönemlerde görülebilir; ancak peygamber döneminde; yetke (sulta), bu yetkenin kaynağı ve meşruiyeti ispatlamaya yönelen ve dine daveti esas amaç edinen, bu dava-ispat ekseninde şekillenen bir siyasi yapıdan söz edilebilir.

devletin ideolojik aygıtı olarak sinema

Duygusal boyutta özdeşleşebileceği kahramanlar ile hayalleri bir araya getiren sinema, devletin ideolojisi ile toplum arasında bir arabulucu gibidir. Genellikle ise bu arabuluculuk devletin hanesine artı puan yazdıran ikna ile sonuçlanır.

rasyonel aklın türevlerine karşı geleneğin tortusu

Sözleşmeyi haklılaştırmak için türev vazifesi gören rasyonalizm, aklı kutsamak adına, bütün etik ve ahlaki değerleri irrasyonel ve modası geçmiş yaftasıyla reddetmiştir.Geleneksel ilişki biçimlerinin ve dayanışma ruhunun kaybolması ile insan muhafazasız kalırken, devlet giderek daha fazla merkezileşmeye ve totaliterleşmeye başlamıştır.

el-med netü l-f dıla

Demokrasi Farabî’ye göre her türlü hazcılığı ihtiva edebilecek ve her türlü fasid fikrin ortaya çıkmasına neden olabilecek bir yönetimdir. Demokrasi herkese her şeyi yapması için serbestiyet tanıdığı için faziletli olması mümkün değildir.


En Çok Okunanlar