Osman ÇALIŞKAN
takdim yerine manipülasyon sahte gerçekliğin hileli kurgusu

Manipülasyon konusu psikolojiden sosyolojiye, ekonomiden siyasete, iletişimden sanata kadar pek çok alanın ilgi odağı. Düşünce Dergisi olarak manipülasyon sayısında, konunun multidisipliner yapısından dolayı farklı alanlardan teorik çalışmalara, röportajlara, değerlendirme yazılarına ve bir de soruşturma dosyasına yer verdik

Siyasal aile konusu, esaslı şekilde ilk olarak İbn Haldun tarafından ele alınmış konulardan biri olarak karşımıza çıkar. Nitekim Haldun’a (Hassan, 2015, s. 207-209) göre devletin kurucu gücü asabiyete dayanır. Asabiyet ise devleti kuran insan gücünün aile bağlarına gönderme yapar. Diğer tabirle bu bir “kandaşlık” vurgusudur.

Söze yansıyan şiddetin sanal ortamda yürütülen tartışmalarda daha kolay ortaya çıktığı iddia edilebilir. İnternet hukuku konusunda uzun süre devam eden boşluk, sözlü şiddetin muhatabının yüz yüze iletişimdeki gibi hemen orada olmaması bu iddiaya kuvvetli deliller olarak gösterilebilir.

Siyasal iletişimin üniversitelerde bir disiplin olarak gelişmesine ön ayak olan araştırmacı ve uygulamacılar hiç şüphesiz ABD’den çıkmıştır. Daha 20. yüzyılın ilk çeyreğinde başlayan kamuoyu, kamuoyu oluşumu, siyasal davranışlar ve daha spesifik olarak oy verme davranışı üzerine yapılan araştırmalar bu alanda yapılacak çalışmaların teorik zeminini oluşturmuştur.Toplam: 4 |  Gösterilen: 1 - 4 1