Adem BÖLÜKBAŞI
kimin ahl kı

Aşırı hızlı sosyal değişmenin temel bir sonucu hafızasızlık ve unutma problemidir. İnsanın ahlâk problemi açısından bakıldığında bu husus belirleyicidir.

24 Ocak 1980 ekonomik paketi ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi Türkiye’nin entelektüel iklimini de derinden etkileyen bazı kalıcı tesirler bırakmıştır. Şöyle ki söz konusu dönem Türkiye’nin ekonomik düzlemde küresel neo-liberal ekonomik düzene, siyasi düzlemde ise Soğuk Savaş sonrası oluşan yeni dünya düzenine eklemlenmesi sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır.

para sosyolojisi çeviri

Para, sosyolojide başat bir konu olmasa da sürekli karşımıza çıkan bir konu olagelmiştir. Weber, Simmel ve Marx gibi klasik sosyoloji teorisyenleri sanayi devrimini ve ulusal pazar entegrasyonunun hızlı bir şekilde gelişimini gözlemlemişler ve sosyal değişmenin bir aracı olarak para son derece ilgilerini çekmiştir.

Kadızâdelilerle (fakihler) Sivâsîlerin (sofular) kavgası gibi birçok kavga var tarihimizde. Hatiplerle vaizlerin kavgası da bunlardan biri ve yeni başlamadı.Toplam: 4 |  Gösterilen: 1 - 4 1