09 Ocak 2016

  • Paylaş
rasyonel aklın türevlerine karşı geleneğin tortusu
rasyonel aklın türevlerine karşı geleneğin tortusu

Sözleşmeyi haklılaştırmak için türev vazifesi gören rasyonalizm, aklı kutsamak adına, bütün etik ve ahlaki değerleri irrasyonel ve modası geçmiş yaftasıyla reddetmiştir.Geleneksel ilişki biçimlerinin ve dayanışma ruhunun kaybolması ile insan muhafazasız kalırken, devlet giderek daha fazla merkezileşmeye ve totaliterleşmeye başlamıştır.

Modern demokratik devlette en temel sorun, ortak inanç ve değerlerden oluşan ruhun, rasyonalizm içinde erimesidir. Rasyonalist düşünce, geleneğin yerine “yenilik ruhunu” ve ilerlemeci-determinist zihin yapısını dayatarak akıl adına gücün merkezileşmesine ve devlet otoritesinin giderek daha fazla artmasına yol açar. Böylece, vatandaşlıktan ibaret homojen bir kitleye indirgenen toplumun “siyasal özgürlük” içine hapsedilen bireyi, kişiliğini teşekkül ettiremez hale gelir.

Pareto, insanların, kendi davranışlarını rasyonelleştirme ve haklılaştırma eğiliminde olduğunu söyler ve bu çabaları ‘türev” olarak adlandırır. Pareto’nun “Duygular Kuramı”na göre; “duygular”; temel değer yönelimlerini gösterirken, “tortular”; insanların kendi yönelimlerine uygun olan davranışları ifade eder. “Türevler” ise insanların eylemlerine rasyonel görüntü kazandırmakta kullandıkları düşünsel meşrulaştırmalar veya ideolojilerdir.”

Gelenek; geçmişten geleceğe aktarılan, uzun tarihsel dönemler sonucu oluşan bir birikim ve “tortu”dur. Gelenekle olan bağın kopması, yeni düzenin tesisi için meşrulaştırma sağlayacak araçları rasyonellik adı altında sunmayı zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla yasal-rasyonel devlet, geleneğe dayanmadığı müddetçe bir meşrulaştırma aracı, yani “türev” olarak işlev görecektir.

.............

Semra Ağaç Sucuİlgili Konular Semra AĞAÇ SUCU
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Düşünce Dergisi'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

günümüz türkiye sinde müslüman kadının siyasi hayata katılımı üzerine görüşler

Geçmişte Müslüman kadınlar siyasi partilerin iktidar savaşında araç olarak kullanılmış ancak seçimlerden sonra evlerine geri gönderilmişlerdi. İslamcı olsun olmasın ataerkil zihniyetin uzantısı niteliğindeki bütün siyasi partiler için bu geçerlidir.

devletin kaybından sonra bir milletin tasfiyesi endülüs müslümanlarının sonu

Moriskolaştıktan sonra görünüşte Hristiyanlığı kabul etseler de Eski Hristiyanlar onların bu yeni kimliklerine hiçbir zaman güvenmemiş ve kendileri için uygun gördükleri bir zamanda da tamamen tasfiye yoluna gitmişlerdir. Günümüzde bu dramatik süreci iyi tahlil etmediğimiz takdirde dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan sadece Müslümanların değil, ezilen pek çok milletin yaşadığı dramları anlamlandırmamız mümkün değildir

muhammed abid cabiri ve mustafa akkad ın eserleri ışığında islam

Peygamber dönemi siyasi formasyonunun tam anlamıyla bir devlet şeklini alması daha sonraki dönemlerde görülebilir; ancak peygamber döneminde; yetke (sulta), bu yetkenin kaynağı ve meşruiyeti ispatlamaya yönelen ve dine daveti esas amaç edinen, bu dava-ispat ekseninde şekillenen bir siyasi yapıdan söz edilebilir.

devletin ideolojik aygıtı olarak sinema

Duygusal boyutta özdeşleşebileceği kahramanlar ile hayalleri bir araya getiren sinema, devletin ideolojisi ile toplum arasında bir arabulucu gibidir. Genellikle ise bu arabuluculuk devletin hanesine artı puan yazdıran ikna ile sonuçlanır.

rasyonel aklın türevlerine karşı geleneğin tortusu

Sözleşmeyi haklılaştırmak için türev vazifesi gören rasyonalizm, aklı kutsamak adına, bütün etik ve ahlaki değerleri irrasyonel ve modası geçmiş yaftasıyla reddetmiştir.Geleneksel ilişki biçimlerinin ve dayanışma ruhunun kaybolması ile insan muhafazasız kalırken, devlet giderek daha fazla merkezileşmeye ve totaliterleşmeye başlamıştır.

el-med netü l-f dıla

Demokrasi Farabî’ye göre her türlü hazcılığı ihtiva edebilecek ve her türlü fasid fikrin ortaya çıkmasına neden olabilecek bir yönetimdir. Demokrasi herkese her şeyi yapması için serbestiyet tanıdığı için faziletli olması mümkün değildir.


En Çok Okunanlar